Stayble genomför en företrädesemission
Teckna från och med 24 mars
00
Dagar
:
00
Timmar
:
00
Minuter
:
00
Sekunder
Teckna här
Scrolla

Utvecklar två behandlingar mot ryggsmärta

Stayble Therapeutics är ett läkemedelsföretag som utvecklar injektionsbehandlingar mot kronisk rygg- och bensmärta.
Behandlar roten till smärtan

Med en injektion av Staybles behandling - STA363, behandlas grundorsakerna till smärtan som antas ges en livslång effekt med minimal rehabilitering.

Stayble Therapeutics behandling kan erbjuda ett prisvärt, snabbt och enkelt alternativ för de miljontals människor med kronisk smärta som inte svarar på smärtstillandepreparat eller fysioterapi.

En kandidat - två affärsmöjligheter
Genom att använda samma kandidat, STA363, i två separata projekt som riktar sig mot degenerativa disksjukdomar (DDD) respektive diskbråck (LDH), har Stayble avancerat till en position i framkant när det gäller injektionsbaserade, minimalt invasiva behandlingar för kronisk ländryggssmärta.
Degenerativa disksjukdomar behandlade med STA363
Frisk disk
Degenerativ disk
Disk behandlad med STA363
Diskbråck behandlad med STA363
Frisk disk
Diskbråck
Disk behandlad med STA363
Vad gör STA363 unikt?

Investera i Staybles företrädesemission

Stayble genomför en företrädesemission om högst 19.781.320 aktier. Vid fullteckning erhåller Stayble cirka 35,2 MSEK, före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 är registrerad som aktieägare i Stayble är berättigad till en (1) teckningsrätt per varje befintlig aktie. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tio (10) nyemitterade aktier.

Priset per aktie i emissionen är 1,78 SEK per ny aktie.
*Styrelsens beslut om kapitaliseringen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 16 mars 2023
Viktiga datum
24 mars – 12 april

Teckningsperiod

1,78 SEK

Pris per aktie

35,2 MSEK

Emissionsvolym

Viktiga datum
24 mars – 12 april

Teckningsperiod

1,78 SEK

Pris per aktie

35,2 MSEK

Emissionsvolym

Vägen framåt

Samma kandidat, STA363, används i två separata projekt.

Framåt kommer Stayble att utforska potentiella samarbeten med strategiska partners, kopplat till DDD, som kan hjälpa bolaget att slutföra en fas III-studie och vägleda hela vägen till marknadsgodkännande. Samtidigt inleder Stayble klinisk utveckling av LDH.

Diskogen ländryggssmärta

2023

Q1

Q1

Förberedande möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och vetenskaplig rådgivning med
Läkemedelsverket

H1

H1

Utöka ledningsgruppen med en medicinsk chef

H2

H2

Intensiva partnerskapdiskussioner

Q4

Q4

Presentation av topline-resultat från fas 2b-studien

2024

Q1

Q1

Presentation av finala studieresultat fran fas 2b

H1

H1

Djupgående partnerskapsdiskussioner baserade på fas 2b-data

H1

H1

Uppföljande möten med FDA och dess europeiska motsvarighet EMA

H2

H2

Förberedelser inför fas 3-studie i partnerskap

Lumbalt diskbråck

2023

Q1

Q1

Myndigheter godkänner genomförande av fas 1b-studie

Q3

Q3

Första patienten rekryteras i fas 1b-studien

2024

Q1

Q1

Sista patienten rekryteras i fas 1b-studien

H1

H1

Presentation av topline-resultat från fas 1b-studien

H2

H2

Presentation av finala studieresultat från fas 1b

H2

H2

Rådgivande möte med FDA och/eller EMA

Följ oss på sociala medier för att få uppdateringar om emissionen

Här kommer du kunna teckna aktier i Stayble från och med 24 mars

Viktiga datum

Handeln med BTA: Omkring 24 mars 2021 - till och med att emissionen är registrerad hos bolagsverket.
Avstämningsdag: 21 mars 2023
Teckningsperiod: 24 mars 2023 - 12 april 2023

Att ha teckningsrätt

Done!

Now you can clone this project and reuse the form.
Clone
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.
Anpassa urval
Acceptera